ÖN BİLGİLENDİRME

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

Madde 1 – Konu:

İşbu sözleşmenin konusu, satıcı’nın, alıcı’ya www.artalbum.com.tr ve artalbum mobil uygulaması üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun  ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde 2 – Satıcı Bilgileri:

Unvan             : Art Albüm Tic. Ltd. Şti.

Adres             :Uğurmumcu Mahallesi Sk: 2347 No:8 Kat:5 Sultangazi / İstanbul)

T                     : +90 212 594 55 55

Madde 3 – Alıcı Bilgileri:

Bu platformdaki üye/kullanıcı olan kişilerdir.

Ad Soyad:

T.C.:

Adres:

T:

E-posta:

Madde 4 – Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri:

Ürün adı:

Adedi:

Satış bedeli:

Ürünün tüm vergiler dahil teslim fiyatı:

Kargo ücreti:

Toplam teslim fiyatı:

Ödeme Şekli ve planı :

Madde 5 – Cayma Hakkı:

 • Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı ürünün teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.
 • Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine ve Webstesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.
 • Bu hakkın kullanılması halinde 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgenin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
 • Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün; önbilgilendirme formunda belirtilen satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile satıcı’ya gönderildiği sürece iade kargo bedeli satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı önbilgilendirme formunda belirtildiği üzere satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan satıcı sorumlu değildir..

İade Adresi Uğurmumcu Mahallesi Sk: 2347 No:8 Kat:5 Sultangazi / İstanbul

Madde 6 – Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)

 

 • Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde

 

 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde

 

 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde

 

 • Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde

 

 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde

 

 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde

 

 • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

 

 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

 

 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

Madde 7 – Yetkili Mahkeme:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICININ yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

13.06.2003 Tarih ve 25137 Sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

Madde 1 – Konu:

İşbu sözleşmenin konusu, satıcı’nın, alıcı’ya www.artalbum.com.tr ve artalbum mobil uygulaması üzerinden satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun  ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde 2 – Satıcı Bilgileri:

Unvan             : Art Albüm Tic. Ltd. Şti.

Adres             :Uğurmumcu Mahallesi Sk: 2347 No:8 Kat:5 Sultangazi / İstanbul)

T                     : +90 212 594 55 55

Madde 3 – Alıcı Bilgileri:

Bu platformdaki üye/kullanıcı olan kişilerdir.

Ad Soyad:

T.C.:

Adres:

T:

E-posta:

Madde 4 – Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri:

Ürün adı:

Adedi:

Satış bedeli:

Ürünün tüm vergiler sahil teslim fiyatı:

Kargo ücreti:

Toplam teslim fiyatı:

Ödeme Şekli ve planı :

 

Madde 5 – Genel Hükümler:

 • ALICI, Madde 4’te belirtilen sözleşme- işbu satışın- konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri ve cayma hakkı konusunda okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Bu platformdaki ön bilgilendirme ve fatura bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 • Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 • Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.
 • Ürünün teslimi sırasında alıcının belirtilen adreste olmaması durumunda dahi, satıcı edimini tam ve eksiksiz yerine getirmiş sayılır. Bu nedenle alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmiş olmasından dolayı oluşan giderlerden de alıcı sorumludur.
 • SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 • Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması ve ürün stoğunun müsait olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Alıcı, sözleşme konusu olan ürünü teslim almadan önce muayene ederek, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu alıcıya aittir.
 • Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu taktirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
 • Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ürünün stoğunun tükenmesi, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu taktirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakit veya kredi kartına ve defaten ödenir.
 • Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu taktirde kargo giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.
 • İşbu sözleşme, sözleşmenin ALICI tarafından imzalanıp satıcıya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
 • Satıcı, teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

 

 

 

Madde 6 – Cayma Hakkı:

 • Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı ürünün teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.
 • Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine ve Platformdaki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.
 • Bu hakkın kullanılması halinde 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgenin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
 • Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün; önbilgilendirme formunda belirtilen satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile satıcı’ya gönderildiği sürece iade kargo bedeli satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı önbilgilendirme formunda belirtildiği üzere satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan satıcı sorumlu değildir..

İade Adresi: Uğurmumcu Mahallesi Sk: 2347 No:8 Kat:5 Sultangazi / İstanbul

Madde 7 – Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)

 

 • Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde

 

 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde

 

 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde

 

 • Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde

 

 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde

 

 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde

 

 • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

 

 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

 

 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 

Madde 8 – Yetkili Mahkeme:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICININ yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir. Doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

 • Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
Sepetim
Favorilerim
Son Kullanılanlar
Koleksiyonlar