ÜYELİK – KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

 • Bu web sitesi ve mobil üzerinden uygulamalar Art Albüm (Art Albüm) tarafından yayınlanmakta olup, artalbum.com.tr’un ve Art Albüm mobil uygulamasının kullanıcılarına-üyelerine sunulan ürünlere ve hizmete ulaşabilmeleri amacı ile kullanıma sunulmuştur.
 • Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Üyelik – Kullanıcı Sözleşmesi’nin artalbum.com.tr ve Art Albüm mobil uygulamasının ziyaretçileri tarafından kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.
 • Belirtilen durum ve koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen artalbum.com.tr sitesini ve Art Albüm mobil uygulamasını kullanmayınız. Siteyi veya uygulamayı kullanarak ve/veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu platformda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.
 • artalbum.com.tr sitesi ve Art Albüm mobil uygulaması dilediği süre ile bu platformda yer alan tüm sözleşmelerin içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye ve mobil uygulamaya her girişte platformda yer alan tüm sözleşmeleri ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

ÜYELİK – KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

 • Taraflar

Bu sözleşme Art Albüm (Bundan sonra “platform sahibi” olarak anılacaktır) ile www.artalbum.com.tr sitesine ve Art Albüm mobil uygulamasına giriş yapan kullanıcı ve/veya üyelik sahibi arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir.

 

 • Tanımlar

 

Platform                                 : artalbum.com.tr veya Art Albüm mobil uygulamasının sunduğu hizmetlerin tümüne bu ad verilmektedir.

 

Kullanıcı/Üye/Veri Sahibi     : artalbum.com.tr veya Art Albüm mobil uygulamasının sunduğu hizmetlerden faydalanan anlamını taşır.

 

 

 • Kullanım Şartları

 

Platform tüm üye ve kullanıcılara açıktır üyelik ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda platform sahibi, veri sahibinin platform kullanımını ve içeriğe ulaşmasını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

 

 • Eksik, yanlış, düzensiz ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin platforma kaydedilmesi durumunda,
 • Platformda yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda,
 • Platformun güvenliğini tehdit edecek, Platformun ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda,
 • Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kullanıcı sorumludur.
 • Aynı şekilde veri sahibi, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi,
  kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Veri sahibi bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

 

 • İçerik Kullanımı

 

Bu platformda sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Platform içeriğinde yer alan  ikon, logo, görsel, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu platformda yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya bu platformda link vermek yasaktır.

 

Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı platform sahibine aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır .Platforma iletilen tüm eleştirilerin hakkı platform sahibine aittir, istenildiği takdirde platform sahibi tarafından tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilir.

 

 • Sorumluluklar
 • Veri sahibi, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan veya sms onayından sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla, elektronik posta adresini ve şifresini girerek bu platformu üye olarak kullanmaya başlayabilir.
 • Bu platforma üye olabilmek için reşit olmak ve platform sahibitarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan kişilerin veya yukarıda belirtildiği gibi, platform sahibi tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin platform kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, platform üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
 • Kullanıcı, bu platformdan ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile platformun hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • Platform sahibi, veri sahibinin bu platformda sağlanan mal ve hizmetler doğrultusunda veri sahipleri arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.
 • Veri sahipleri ve platform sahibi hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Bu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
 • Bu platformu ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret sıklığı, ziyaret zamanları vb.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yapılan firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, veri sahibine sunulan hizmeti geliştirmek ve platformun sunduğu içeriği zenginleştirmektir.
 • Veri sahibi, diğer veri sahiplerinin bu platformu kullanmasını zorlaştırıcı veya önleyici hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması durumunda üyeliğinin iptal edileceğini ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
 • Veri sahibinin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya platformda bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, veri sahibinin bu platforma erişimi süreli/süresiz olarak engellenebilir.
 • Platformun belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

 

 • Platform sahibi ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve platform tarafından tavsiye edilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden platform sahibi sorumlu tutulamaz.
 • Veri sahibi, bu platformdan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını çıkartamaz veya silemez.
 • Bu platformda bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, (platform sahibinin telif haklarına tabi çalışmalar) bu platforma  ait olarak ve/veya platform sahibi  tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.
 • Veri sahipleri, bu platformun mal ve hizmetlerini, bu platformun  bilgilerini ve bu platformun telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının platformun mal ve hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı platfrom sahibinden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.
 • Veri sahiplerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
 • Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, veri sahibi tarafından bu platform üzerinden yapılabilir.
 • Bu platformda veri sahibinin kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı platform sahibine aittir. Veri sahibi silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
 • Platform sahibi, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, veri sahibinin hesabına bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.
 • Veri sahiplerinin kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz.
 • Veri sahibi, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. veri sahibi işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle platform sahibinin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder.
 • Platform sahibi, veri sahibinin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için veri sahibine aynen rücu hakkına sahiptir.

 

 • Mücbir Sebepler
 • Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, platform sahibi  tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.
 • “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve platform sahibi gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

 • Platform sahibinin Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Platform sahibi, veri sahibinin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Veri sahiplerinin, bu platformun çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, veri sahibine yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, platform sahibi ilgili veri sahibinin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
 • Platform sahibi taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir.
 • Platform sahibinin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır.
 • Veri sahibi işbu hakkı kabul eder.
 • Platform sahibi herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile veri sahiplerine bildirilecektir.
 • Yenilenmiş güncel kullanım şartları, bu platformda yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve bu platformun veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
 • İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri bu platforma göndermiş olan veri sahibinin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın platform sahibi tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
 • Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Veri sahibi, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren platform sahibinin sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

 • Tebligat Adresleri
 • Veri sahibinin platforma bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
 • Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
 • Platform sahibinin, veri sahibinin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın platform sahibi tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra veri sahibine ulaştığı kabul edilecektir.
 • Veri sahibi, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Platform tarafından gönderilen maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak, ya da site üzerinden “Kişisel Bilgiler” bölümünde bulunan “Bildirimleri e-posta yoluyla almak istiyorum.” Seçiminizi revize ederek mail gönderim listesinden kolayca çıkabilirsiniz.
 • Veri sahibi, paylaştığı bilgilerin, bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip saklanabileceğini ve şirket tarafından, veri sahibinin söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini; performans değerlendirmeleri, şirketin ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için gerekli olan süre boyunca ve söz konusu verilerin gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile kullanılabileceğini, sadece sözleşmede bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için altyapı sağlayıcılarına ve hizmet alınan üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve bu kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul etmiş olur.

 

 • Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 • Sözleşmenin Feshi
 • İşbu sözleşme veri sahibi, platforma üye olduğu veya kullandığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, veri sahibinin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
 • Platform sahibi, veri sahiplerinin işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve veri sahipleri fesih sebebiyle platform sahibinin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 

 • Veri sahiplerinin, herhangi bir yöntem kullanarak platformun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
 • Veri sahibinin kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
 • Veri sahibinin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması
 • Veri sahiplerinin izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ile ve/veya hesaplardan bu platform üzerinden alış verişlerde bulunması
Sepetim
Favorilerim
Son Kullanılanlar
Koleksiyonlar